Friday, 31 March 2023

เกิด แผ่นดินไหว ระดับ 4.1 สะเทือน เชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสั่นสะเทือนในเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน แต่ว่ายังไม่มีรายงานความย่ำแย่ใด ๆ

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1

 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

ว่า เมื่อเวลาราว ๆ 4.36 น. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เชียงใหม่

 

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ บอกว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้

ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม และ อำเภอสันทราย รวมไปถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย ในช่วงเวลาที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น