Friday, 31 March 2023

กองทุนกีฬานำร่อง ราชบุรีโมเดล พัฒนาการกีฬา

19 Oct 2022
17

กองทุนกีฬานำร่อง ที่ราชบุรี โมเดล จับมือ ส.กีฬาจังหวัดทั้งประเทศ
ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมกับ นายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เดินทางลงพื้นที่มาเยี่ยมชมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี พร้อมสัมมนาปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องกีฬากับคณะผู้บริหารของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี โดยมี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี, น.ส.พัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี, “อี๊ด” นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย อดีตแชมป์เทควันโดโลก 2 สมัย พร้อมคณะร่วมต้อนรับ

ดร.สุปราณี

ดร.สุปราณี กล่าวว่า ตอนนี้ ที่ทำการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

มีบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน ในการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศ ที่มีกว่า 5,000 ล้านบาท โดยจะต้องดูและส่งเสริม 77 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และ 89 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆอีกมากมาย ซึ่งการมาเยือนจังหวัดราชบุรีครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดนำร่อง ในการที่กองทุนฯ จะออกมาศึกษาดูงาน ร่วมปรึกษาขอคำแนะนำกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต้องการเข้ามารับทราบปัญหาของจังหวัดต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการกีฬาของประเทศไปด้วยกัน

“กองทุนฯ มีโครงการนำกีฬามวยไทย มาจัดแข่งขันที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (บอร์ดกองทุนกีฬา) ได้อนุมัติงบประมาณให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงประสานงานกับทางจังหวัดในการกำคราวดสถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น”

กองทุนกีฬา

ทางด้าน น.ส.พัณณ์วลัย โฉมยงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ราชบุรี

กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ร่วมมือกับสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งราชบุรี ทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่น กิจกรรมกีฬาต่างๆประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยยิ่งไปกว่านั้นงานวิ่งกลางคืน “มูนไลท์ รัน ราชบุรี 2022” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้รับกระแสตอบรับจากญาติในจังหวัดเป็นอย่างดี ส่วนการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 นั้น ตอนนี้พวกเราได้จัดแข่งขันออกแบบโลโก้และมาสคอตประจำการแข่งขันแล้ว
ราชบุรี